فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

812 - مانع رسیدن هر شری:

از امام کاظم آورده اند که می فرمود: کسی که پیش از رو به رو شدن با هر دیکتاتور بیداد پیشه ای سوره اخلاص را بخواند، خدا از رو به رو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ از او دفاع کرده و مانع رسیدن هر شری از سوی آن ظالم، به او شده و خیر او را نصیب وی می نماید، و نیز فرموده: هر گاه از کاری ترسیدی صد آیه از هر کجای قرآن خواستی بخوان آن گاه سه بار بگو: خدایا، این بلا را از من دور ساز.

بخش یازدهم: خیر و برکت در تجارت:

813 - فروش متاع:

به جهت فروش متاع، از اول سوره رعد تا آخر آیه سوم لایات لقوم یتفکرون بر چهار قطعه کاغذ نوشته و در چهار گوشه محل کسب مخفی نماید که باعث فروش متاع می گردد ان شاء الله **ادعیه و ادویه، ج 1، ص 93.***.