فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

دفع دشمنان:

به جهت دفع دشمنان، خواندن دوازده هزار بار آیه شریفه انا کیفیناک المستهزئین **سوره حجر، آیه 95. *** باعث دفع شر دشمنان و ظالمان شده و خداوند متعال او را از شر آنها کفایت می کند.

810 - جهت حفظ از دشمنان:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: هرکس با ایمان سوره مبارکه فیل را در شب جمعه، ما بین نماز مغرب و عشا، هزار و دویست و پنجاه 1250 بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، از شر دشمنانش و آزار و اذیت آنان محفوظ ماند.

811 - جلب خیرات و دفع شرور و بلاها:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: هرکس نزدیک به غروب یا بعد از غروب سه مرتبه این آیه فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون * و له الحمد فی السموات و الارض و عشیا و حین تظهرون **سوره روم، آیه 17 و 18. *** را بخواند، در آن شب خیری از او فوت نشده و جمیع شرور (بدی ها) از او دور گردد و همچنین هرگاه در هنگام صبح این آیات را سه مرتبه قرائت کند از همه خیرات در آن روز، بهره مند گشته و از جمیع شرور محفوظ بماند.