فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش دهم: رهایی از شر و بلا:

808 - حفظ از بلاهای زبانی:

اگر این آیات ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم * یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مومنین * و یبین الله لکم الایات والله علیم حکیم **آیات 16 - 18.*** بر آب انگور خوانده شود و با اضافه کردن مقداری شکر به آن، با آن حلوا درست نموده و به کسی که غیبت می کند یا بد زبان است و یا هجوگو می باشد بدهند، آن صفت از او برطرف می شود.

دفع دشمنان:

به جهت دفع دشمنان، خواندن دوازده هزار بار آیه شریفه انا کیفیناک المستهزئین **سوره حجر، آیه 95. *** باعث دفع شر دشمنان و ظالمان شده و خداوند متعال او را از شر آنها کفایت می کند.