فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

807 - آیات دفع کننده شیطان:

امام زین العابدین (علیه السلام) نقل می نماید که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که چهار آیه اول سوره بقره، آیت الکرسی و دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر این سوره را قرائت نماید، خودش و مالش دچار هیچ گونه آفتی نخواهند شد؛ شیطان به او نزدیک نشده و قرآن را فراموش نخواهد کرد.

بخش دهم: رهایی از شر و بلا:

808 - حفظ از بلاهای زبانی:

اگر این آیات ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم * یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مومنین * و یبین الله لکم الایات والله علیم حکیم **آیات 16 - 18.*** بر آب انگور خوانده شود و با اضافه کردن مقداری شکر به آن، با آن حلوا درست نموده و به کسی که غیبت می کند یا بد زبان است و یا هجوگو می باشد بدهند، آن صفت از او برطرف می شود.