فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

806 - حفظ اموال:

عبد الله بن بکیر به روایت از پدرش گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: مال و زنان و دارائی و غلامان خود از تلف شدن با قرائت انا فتحنا حفظ کنید.

807 - آیات دفع کننده شیطان:

امام زین العابدین (علیه السلام) نقل می نماید که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که چهار آیه اول سوره بقره، آیت الکرسی و دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر این سوره را قرائت نماید، خودش و مالش دچار هیچ گونه آفتی نخواهند شد؛ شیطان به او نزدیک نشده و قرآن را فراموش نخواهد کرد.

بخش دهم: رهایی از شر و بلا: