فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش نهم: حفظ اموال:

805 - حفظ غلات و اموال:

ذکر شده اگر کسی آیه شریفه ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم **سوره جمعه، آیه 4.*** را بر قطعه ای از صدف بنویسد و در روز جمعه در میان اموال و یا غله بگذارد، آن غله و اموال از آفات محفوظ مانده و برکت پیدا می کند.

806 - حفظ اموال:

عبد الله بن بکیر به روایت از پدرش گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: مال و زنان و دارائی و غلامان خود از تلف شدن با قرائت انا فتحنا حفظ کنید.