فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

800 - ایمنی در سفر:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: هرکس سوره صف را قرائت نماید و بر قرائت آن در سفر مداومت نماید در جاده ها ایمن می گردد و در حفظ و امان می ماند تا به اذن خداوند به خانه اش باز گردد.

801 - در زمره بهترین آفریدگان:

من قراها کان یوم القیامه مع خیر البریه مسافرا و مقیما.
هرکس سوره بینه را در حال سفر و یا اقامت در مکه بخواند، در روز رستاخیز با بهترین آفریدگان خواهد بود.

802 - رفع گرسنگی و خستگی:

اگر کسی گرسنگی و تشنگی بر او غلبه کرده و یا در سفر خسته شده و از حرکت بازمانده باشد، وضو گرفته و دو رکعت نماز حاجت به جا آورد و بعد آیات شریفه الذی خلقنی فهو یهدین * والذی هو یطعمنی و یسقین *و اذا مرضت فهو یشفین * والذی یمیتنی ثم یحیین * والذی اطمع ان یغفر لی خطیتی یوم الدین * رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین* واجعل لی لسان صدق فی الاخرین * واجعلنی من ورثه جنه النعیم *واغفر لا بی انه کان من الضالین * ولاتخزنی یوم یبعثون * یوم لا ینفع مال و لا بنون * الا من اتی الله بقلب سلیم **سوره شعراء، آیات 78 - 89.*** را خوانده و پس از آن حاجت خویش را طلب نماید.