فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

791 - شفای هر دردمند و گرفتار:

امام صادق (علیه السلام) دعایی از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) و آن حضرت از امام زین العابدین (علیه السلام) و آن حضرت از امام حسین بن علی (علیه السلام) و آن حضرت از امیرالمؤمنین (علیه السلام) و آن حضرت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و آن حضرت از جبرئیل صلوات الله علیه و جبرئیل هم از خداوند بزرگ، گرفته است، برای شفای هر دردمند و گرفتاری نقل فرموده است.
آن دعا این است که در شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء بگوید: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؛ خدایا! جز تو خدایی نیست، تو از همه بدی ها و عیب ها منزه و پاکیزه ای. من بودم که در حق خود ستم کردم.

792 - برای رهایی از دشواری:

اگر کسی به دشواری و مهلکه ای گرفتار شده باشد و از علاج آن عاجز شود صد و چهل بار سوره مؤمنون را متصل بخواند از آن ورطه خلاصی پیدا کند.

793 - جهت رهایی و آسان شدن کارها:

برای گشایش امور، در اول هر ماه، بعد از نماز صبح، نماز حاجت بخواند و اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک وارزقنا و انت خیر الرازقین **سوره مائده آیه 114.*** را تا چهل روز، بعد از صد صلوات، هر روز پنجاه بار بخواند.