فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

789 - جهت رفع هر مشکلی:

جهت رفع هر مشکلی آیةالکرسی را بخوانید مجرب است.

790 - نجات از غم و گرفتاری:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا به شما خبر دهم از دعایی که هر گاه گرفتاری و غم پیش آید آن دعا را بخوانید گشایش حاصل شود؟ اصحاب گفتند: آری! ای رسول خدا! آن حضرت فرمود: دعای یونس که طعمه ماهی شد. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.

791 - شفای هر دردمند و گرفتار:

امام صادق (علیه السلام) دعایی از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) و آن حضرت از امام زین العابدین (علیه السلام) و آن حضرت از امام حسین بن علی (علیه السلام) و آن حضرت از امیرالمؤمنین (علیه السلام) و آن حضرت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و آن حضرت از جبرئیل صلوات الله علیه و جبرئیل هم از خداوند بزرگ، گرفته است، برای شفای هر دردمند و گرفتاری نقل فرموده است.
آن دعا این است که در شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء بگوید: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؛ خدایا! جز تو خدایی نیست، تو از همه بدی ها و عیب ها منزه و پاکیزه ای. من بودم که در حق خود ستم کردم.