فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

788 - آسان شدن کارها:

منقول است هرکه می خواهد کاری را شروع کند، ابتدا آیه فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین * و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان یهدینی سواء السبیل **سوره قصص، آیه 21 و 22.*** را پانزده مرتبه در صبح روز جمعه قرائت نموده و بعد از آن شروع به انجام آن کار نماید تا آن کار بر او آسان شود.

789 - جهت رفع هر مشکلی:

جهت رفع هر مشکلی آیةالکرسی را بخوانید مجرب است.

790 - نجات از غم و گرفتاری:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا به شما خبر دهم از دعایی که هر گاه گرفتاری و غم پیش آید آن دعا را بخوانید گشایش حاصل شود؟ اصحاب گفتند: آری! ای رسول خدا! آن حضرت فرمود: دعای یونس که طعمه ماهی شد. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.