فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

772 - بسیار مجرب برای کسب ثروت و دولت:

مداومت کردن بر قرائت سوره والذاریات در هر روز، موجب ثروت و دولت می گردد و همچنین قرائت سوره والذرایات به همراه سوره طلاق، مزمل و الم نشرح، جهت امر معیشت و وسعت مال و ثروت بسیار مجرب می باشد؛ چنانچه صاحب کتاب صحیفةالمهدیة ادعای تجربه کرده و آن را از مجربات دانسته است.
لازم به ذکر است اگر قرائت این سوره در روز ترک شد، بهتر است در شب خوانده شود.

773 - نجات از عذاب دنیایی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره حدید و مجادله را در نمازهای فریضه بخواند و آن را ادامه دهد، خداوند هرگز او را در تمام طول زندگی عذاب نمی کند و در خود و خانواده اش هرگز بدی نمی بیند و نیز گرفتار فقر و بدحالی نمی شود.

774 - فضیلت قرائت سوره واقعه در هر شب:

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من قرا سوره الواقعه فی کل لیله لم تصبه فاقه ابدا.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس در هر شب سوره واقعه را قرائت کند هیچگاه فقر و تنگدستی به او نرسد.