فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

771 - ختم به جهت زیادتی مال در دنیا:

از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده: به جهت زیادتی مال، رزق و وسعت در دنیا، از روز جمعه یا پنج شنبه و یا دوشنبه، شروع به این ختم نماید، بدین کیفیت که غسل کرده یا طهارت، دو رکعت نماز حاجت به جای آورد و صد مرتبه صلوات بفرستد و تا چهل روز، هر روز، یکصد و پنجاه و نه مرتبه آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا را بخواند و بهتر آن است که وقت خواندن، بعد از نماز صبح بوده و در وقت تخلف نشود (در مدت چهل روز قرائت آیه بعد از نماز صبح باشد) و روز چهلم، یکصد و هفتاد و نه مرتبه آیات ذکر شده را بخواند تا مجموع ذکر شش هزار و سیصد و هشتاد مرتبه (موافق عدد آیات) باشد و بعد طلب حاجت نماید که ان شاءالله حاجتش بر آورده می شود.

772 - بسیار مجرب برای کسب ثروت و دولت:

مداومت کردن بر قرائت سوره والذاریات در هر روز، موجب ثروت و دولت می گردد و همچنین قرائت سوره والذرایات به همراه سوره طلاق، مزمل و الم نشرح، جهت امر معیشت و وسعت مال و ثروت بسیار مجرب می باشد؛ چنانچه صاحب کتاب صحیفةالمهدیة ادعای تجربه کرده و آن را از مجربات دانسته است.
لازم به ذکر است اگر قرائت این سوره در روز ترک شد، بهتر است در شب خوانده شود.

773 - نجات از عذاب دنیایی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره حدید و مجادله را در نمازهای فریضه بخواند و آن را ادامه دهد، خداوند هرگز او را در تمام طول زندگی عذاب نمی کند و در خود و خانواده اش هرگز بدی نمی بیند و نیز گرفتار فقر و بدحالی نمی شود.