فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

769 - جهت روزی زیاد:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: هرکس با ایمان را، روزی تنگ شود، هفت بار سوره مریم را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، ان شاء الله تعالی روزی بر وی فراخ شود.

770 - مانع فقر در دنیا و مواهب در آخرت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که طواسین ثلاث (سوره های قصص و نمل و شعراء) را در شب جمعه بخواند، از دوستان خدا و در جوار او، و در کنف حمایت او قرار خواهد گرفت و در دنیا هرگز فقر و ناامنی و ناراحتی شدید پیدا نخواهد کرد و در آخرت خداوند آن قدر از مواهب خود به او می بخشد تا راضی شود و برتر از راضی بودن.

771 - ختم به جهت زیادتی مال در دنیا:

از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده: به جهت زیادتی مال، رزق و وسعت در دنیا، از روز جمعه یا پنج شنبه و یا دوشنبه، شروع به این ختم نماید، بدین کیفیت که غسل کرده یا طهارت، دو رکعت نماز حاجت به جای آورد و صد مرتبه صلوات بفرستد و تا چهل روز، هر روز، یکصد و پنجاه و نه مرتبه آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا را بخواند و بهتر آن است که وقت خواندن، بعد از نماز صبح بوده و در وقت تخلف نشود (در مدت چهل روز قرائت آیه بعد از نماز صبح باشد) و روز چهلم، یکصد و هفتاد و نه مرتبه آیات ذکر شده را بخواند تا مجموع ذکر شش هزار و سیصد و هشتاد مرتبه (موافق عدد آیات) باشد و بعد طلب حاجت نماید که ان شاءالله حاجتش بر آورده می شود.