فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

768 - دفع فقر و پریشانی:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یکی از اصحاب خود را ناراحت و پریشان حال دیدند. به او فرمودند: چه شده؟ عرض کرد: از ضعف و فقر چنین حالی پیدا کرده ام. حضرت فرمودند: بعد از هر نماز بگو: توکلت علی الحی الذی لایموت و الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا**آیه 111.***.

769 - جهت روزی زیاد:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: هرکس با ایمان را، روزی تنگ شود، هفت بار سوره مریم را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، ان شاء الله تعالی روزی بر وی فراخ شود.

770 - مانع فقر در دنیا و مواهب در آخرت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که طواسین ثلاث (سوره های قصص و نمل و شعراء) را در شب جمعه بخواند، از دوستان خدا و در جوار او، و در کنف حمایت او قرار خواهد گرفت و در دنیا هرگز فقر و ناامنی و ناراحتی شدید پیدا نخواهد کرد و در آخرت خداوند آن قدر از مواهب خود به او می بخشد تا راضی شود و برتر از راضی بودن.