فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

766 - رفع مکروهات:

حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده است: کسی که یک مرتبه آیةالکرسی را بخواند خداوند از او هزار مکروه و ناراحتی دنیائی و هزار مکروه و ناراحتی آخرتی را برطرف می کند که کوچکترین ناراحتی دنیا و فقر و کوچکترین ناراحتی آخرت عذاب قبر است.

767 - به دور از فقر:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره های ابراهیم و حجر را در دو رکعت نماز در هر روز جمعه بخواند، فقر و جنون و سختی به او نمی رسد.

768 - دفع فقر و پریشانی:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) یکی از اصحاب خود را ناراحت و پریشان حال دیدند. به او فرمودند: چه شده؟ عرض کرد: از ضعف و فقر چنین حالی پیدا کرده ام. حضرت فرمودند: بعد از هر نماز بگو: توکلت علی الحی الذی لایموت و الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا**آیه 111.***.