فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

764 - جهت توانگری:

خواندن سوره مبارکه انفال به نیت توانگری و بدست آوردن رزق و روزی 3 مرتبه مؤثر می باشد.

765 - برطرف شدن فقر:

هرکس هنگام مراجعت به منزل آیةالکرسی را بخواند، حق تعالی فقر و تنگدستی را از او برطرف می کند.

766 - رفع مکروهات:

حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده است: کسی که یک مرتبه آیةالکرسی را بخواند خداوند از او هزار مکروه و ناراحتی دنیائی و هزار مکروه و ناراحتی آخرتی را برطرف می کند که کوچکترین ناراحتی دنیا و فقر و کوچکترین ناراحتی آخرت عذاب قبر است.