فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

758 - رفع فقر:

اگر کسی بخواهد فقر از او برداشته شود و یا مبتلا به فقر نشود چهل و یک بار سوره مبارکه ماعون را بخواند.

759 - جهت وسع رزق:

جهت وسعت رزق آیةالکرسی خوانده شود مجرب است.

760 - رسیدن به ثروت حلال:

هرکس سوره مبارکه الذاریات را تلاوت نماید و لااقل یک بار در هر روز بخواند ثروت حلال برای او به هم رسد به طوری که متحیر گردد...