فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

756 - دفع فقر و جلب روزی:

به جهت دفع فقر و جلب رزق و روزی، هر روز بعد از نماز صبح هفتاد مرتبه آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر**سوره قصص، آیه 24.*** خوانده شود.

757 - ذکری مجرب به جهت وسعت رزق:

به جهت وسعت رزق خواندن یازده مرتبه آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزفه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا**سوره طلاق، آیات 2 و 3.*** بعد از نماز صبح مجرب است.

758 - رفع فقر:

اگر کسی بخواهد فقر از او برداشته شود و یا مبتلا به فقر نشود چهل و یک بار سوره مبارکه ماعون را بخواند.