فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

754 - ختم آیه شریفه برای گشوده شدن روزی:

ذکر شده برای وسعت رزق، مدت چهل روز و هر روز بیست و هفت مرتبه بلافاصله بعد از نماز صبح آیه شریفه ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتین قرائت شود.

755 - توسعه در رزق:

از برخی بزرگان منقول است: هرکس به هر نیت، مخصوصا جهت توانگری و ثروت، صبح ها به مدت یک هفته قبل از اذان، هزار و یک مرتبه این آیه شریفه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین را قرائت کرده، ان شاء الله هر مقصد و نیت شرعی که داشته باشد، برآورده می شود و اگر به همین کیفیت در ابتدای هر ماه بخواند و دست به چشم خود بکشد، همه امراض چشمی از او رفع می شود و همچنین خواص بسیاری برای این آیه شریفه ذکر شده است.

756 - دفع فقر و جلب روزی:

به جهت دفع فقر و جلب رزق و روزی، هر روز بعد از نماز صبح هفتاد مرتبه آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر**سوره قصص، آیه 24.*** خوانده شود.