فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

752 - مداومت بر قرائت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که مداومت به خواندن سوره مریم کند از دنیا نخواهد رفت، مگر این که خدا به برکت این سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بی نیاز می کند.

753 - گشودن رزق و روزی:

برای وسعت رزق و در روز پنج شنبه اول ماه تا چهل و یک روز، هر روز سیصد و پنجاه و نه مرتبه آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا**سوره طلاق، آیات 2 و 3.*** را بدون صحبت کردن با کسی در حین قرائت تلاوت نماید و بعد از اتمام، هزار و یک مرتبه بگوید: یا فتاح یا رازق یا واسع.

754 - ختم آیه شریفه برای گشوده شدن روزی:

ذکر شده برای وسعت رزق، مدت چهل روز و هر روز بیست و هفت مرتبه بلافاصله بعد از نماز صبح آیه شریفه ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتین قرائت شود.