فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

744 - آمرزش گناهان:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکه بخواند سوره مؤمن را در هر سه روز، می آمرزد خدا برای او از گناهانش آنچه گذشته و آنچه خواهد آمد و تقوی را همراه او کرده و آخرت او را از دنیای او بهتر می کند.

745 - تلاوت سوره قدر در نماز واجب:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه انا انزلناه فی لیله القدر را در نماز واجبی بخواند یک منادی به وی ندا کند: ای بنده خدا گناهان گذشته ات آمرزیده شد، کار خود را از سر بگیر.

746 - حسناتی هموزن کوه ها:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره شریفه ص را قرائت کند پاداش حسناتی باو دهند که بوزن همه کوههائی باشد که خدا آنها را برای داود (علیه السلام) مسخر فرمود و او را از انجام هرگونه گناهی خواه کوچک و خواه بزرگ حفظ کند.