فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

740 - پاداش ده حسنه و محو ده گناه:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره مائده را بخواند، خداوند به عدد هرچه یهودی و مسیحی در روی زمین است به او مزد می دهد و ده حسنه برای او ثبت و ده گناه از او محو می کند و ده درجه برای او بالا می برد.

741 - بخشش گناهان:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره فجر را در شب های دهگانه (ده شب اول ذی الحجه) بخواند، خداوند گناهان او را می بخشد و کسی که در سایر ایام بخواند نور و روشنایی است برای روز قیامتش.

742 - کفاره گناهان:

نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای سلمان! بر تو باد که قرائت قرآن کریم کنی زیرا قرائت قرآن کفاره گناهان و پرده ای و پوششی در آتش و ایمنی از عذاب است... و همانا مؤمن چون قرائت قرآن کند خدا به وی نظر رحمت فرماید.