فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

738 - فضیلت تلاوت سوره محمد (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه محمد را قرائت کند هرگز شک و تردیدی در دینش دست ندهد، و هرگز خدایش او را گرفتار تنگدستی نکند، و دچار ترس از شاه نشود، و همواره مصون و محفوظ از پیش آمدها است تا مرگش فرا رسد.

739 - ثواب های قرائت سوره تین:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره تین را بخواند، خداوند دو نعمت را مادامی که در دنیا است به او می بخشد: سلامت و یقین، و در آن هنگام که از دنیا برود، به تعداد تمام کسانی که این سوره را خوانده اید، ثواب یک روز روزه گرفتن را به عنوان پاداش به وی خواهد بخشید.
پخش پنجم: آمرزش گناهان:

740 - پاداش ده حسنه و محو ده گناه:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره مائده را بخواند، خداوند به عدد هرچه یهودی و مسیحی در روی زمین است به او مزد می دهد و ده حسنه برای او ثبت و ده گناه از او محو می کند و ده درجه برای او بالا می برد.