فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

735 - فزونی ایمان:

قال علی (علیه السلام): لقاح الایمان تلاوه القران.
تلاوت قرآن موجب فزونی ایمان گردد.

736 - تلاوت این سوره در پنجشنبه:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مائده را در هر پنجشنبه بخواند، ایمانش آلوده نگردد و هرگز بر خدا انباز نگیرد.

737 - مایل شدن به نماز:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: چون کسی نسبت به نماز بی رغبت باشد، سوره مبارکه مؤمنان را با اخلاص و با توجه به معانی آیات هفت نوبت بخواند، نسبت به نماز راغب گردد.