فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهارم: حفظ ایمان:

735 - فزونی ایمان:

قال علی (علیه السلام): لقاح الایمان تلاوه القران.
تلاوت قرآن موجب فزونی ایمان گردد.

736 - تلاوت این سوره در پنجشنبه:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مائده را در هر پنجشنبه بخواند، ایمانش آلوده نگردد و هرگز بر خدا انباز نگیرد.