فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

734 - آیه ای برای معالجه تب:

حسن بن طریف گفت: دو مسأله در دلم خطور کرد که خواستم به وسیله نامه از حضرت عسکری (علیه السلام) بپرسم. یکی این که وقتی حضرت قائم قیام می کند به چه نحو میان مردم حکم می کند، و مجلس حکم وی کجا است؟ دیگر این که دوای تب ربع چیست؟ ولی سوال دوم را فراموش کردم و ننوشتم. جواب آمد: حضرت قائم (علیه السلام) وقتی که قیام کند، مثل داود (علیه السلام) به علم خود (و به باطن اشخاص) میان مردم حکم می کند و شاهدی هم نخواهد. و می خواستی راجع به تب ربع بپرسی و فراموش کردی، این آیه را در ورقه ای بنویس و بر تب دار بیاویز، به اذن خدا ان شاء الله خوب می شود:
یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم **سوره انبیاء، آیه 69.***.
همین کار را کردیم و مریض خوب شد.

بخش چهارم: حفظ ایمان:

735 - فزونی ایمان:

قال علی (علیه السلام): لقاح الایمان تلاوه القران.
تلاوت قرآن موجب فزونی ایمان گردد.