فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

730 - شفای درد و بیماری:

محمد بن مسعود عیاشی نقل می کند که: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به جابر فرمود: ای جابر، آیا بهترین سوره ای را که خداوند در کتابش نازل کرد، به تو بیاموزم؟
جابر عرض کرد: آری، پدر و مادرم فدایت باد یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)! به من یاد ده.
پس رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) سوره حمد را، که ام الکتاب است، به او آموخت؛ سپس فرمود: ای جابر، دوست داری از فضیلت آن برای تو بگویم؟
گفت: بلی، پدر و مادرم به فدایت.
حضرت فرمود: این سوره شفای هر درد و بیماری است جز مرگ.

731 - سوره حمد مریضی را شفا داد:

در کتاب کافی از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود:
من لم یبرئه الحمد، لم یبرئه شیی ء.
کسی که سوره حمد او را شفا ندهد، هیچ راهی برای شفای او نخواهد بود.
مردی از دوستان و ارادتمندان حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) نزد آن حضرت آمد که از بیماری و دردمندی رنج می برد. امام (علیه السلام) فرمود: چه شده، می بینم رنگ تو تغییر یافته است؟ عرض کرد: فدایت شوم، یک ماه است که سخت بیمارم و تب از من دور نگشته و آن چه را پزشکان دستور دادند بکار بردم و از هیچ یک سودی نبردم.
حضرت فرمود: یقه پیراهنت را باز کن و سرت را در آن فرو کن و اذان و اقامه بگو و هفت بار سوره حمد را بخوان. آن مرد گفت: دستور امام را بجای آوردم، گویا از ریسمانی که بدان مرا بسته بودند رهایی یافتم.

732 - معجزه سوره حمد:

واعظ سبزواری در کتاب جامع النورین می نویسد: شخصی از اصحاب حضرت علی (علیه السلام) که دستش قطع شده بود به خدمت آن حضرت آمد. حضرت دست بریده او را گرفته، به جای خود گذاشت و آهسته چیزی می خواند تا شفا یافت. مرد خشنود شد و رفت اما روز دیگر از حضرت پرسید: به دستم چه خواندی که خوب شد؟ حضرت فرمود: سوره حمد را خواندم. آن شخص از روی تحقیر گفت: سوره حمد را خواندی؟ در همین حال یکباره دستش آویخته شد و پیوسته به همان حالت بود.