فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

727 - جهت دفع امراض شدید:

جهت دفع امراض شدید بنویسند و بر بازوی مریض ببندند سوره حمد و سوره قل هو الله احد و معوذتین.

728 - آثار قرائت سوره فلق و ناس:

در فضیلت تلاوت این سوره روایات متعددی وارد شده است، از جمله این که در حدیثی می خوانیم: پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شدیدا بیمار شد. جبرئیل و میکائیل (دو فرشته بزرگ خدا) نزد او آمدند. جبرئیل نزد سر پیامبر نشست و میکائیل نزد پای او، جبرئیل سوره فلق را تلاوت کرد و پیغمبر را با آن در پناه خدا قرار داد و میکائیل سوره ناس را و پیامبر بهبود یافت.

729 - شفای اهل خانه:

آقای سید محمود حمیدی گفت که: در مرض عمومی آنفلونزا که بیشتر اهالی شیراز به آن مبتلا شدند محرم 1337 هجری قمری من و اهل خانه ام نیز همه مبتلا شدیم و من از شدت مرض بیهوش شدم، در آن حال سید جلیل مرحوم آقا سید میرزا امام جماعت مسجد فتح را دیدم که در مسجد وکیل پس از نماز جماعت به یک نفر فرمود که: به مردم بگو دست راست خود را بر دو شقیقه خود گذارید و آیه شریفه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین الا خسارا را هفت مرتبه بخوانید و بر هرکه بخوانید خدا شفا می دهد.
چون به خود آمدم آیه شریفه را هفت مرتبه خواندم و فورا شفا گرفتم، برخواستم و دست بر شقیقه فرزندم گذاردم و آیه را خواندم، او هم فورا خوب شد و از بستر برخواست، خلاصه تمام اهل خانه در همان روز خوب شدند و از آن سال تا به حال هرکس از خانواده سردردی عارضش می شود همین آیه شریفه را بر او می خوانم فورا شفا می یابد.