فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

726 - جهت شفای هر دردی:

جهت شفای هر دردی و حل هر مشکلی هفت مرتبه آیات آخر سوره حشر را با خواندن اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم خوانده شود مجرب است.

727 - جهت دفع امراض شدید:

جهت دفع امراض شدید بنویسند و بر بازوی مریض ببندند سوره حمد و سوره قل هو الله احد و معوذتین.

728 - آثار قرائت سوره فلق و ناس:

در فضیلت تلاوت این سوره روایات متعددی وارد شده است، از جمله این که در حدیثی می خوانیم: پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شدیدا بیمار شد. جبرئیل و میکائیل (دو فرشته بزرگ خدا) نزد او آمدند. جبرئیل نزد سر پیامبر نشست و میکائیل نزد پای او، جبرئیل سوره فلق را تلاوت کرد و پیغمبر را با آن در پناه خدا قرار داد و میکائیل سوره ناس را و پیامبر بهبود یافت.