فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

725 - جهت شفای مریضی:

جهت شفای مریضی 100 آیه از قرآن خوانده و بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه محسوب می شود سپس 7 مرتبه یا الله گفته شود، حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرمایند اگر این دستور را به سنگ بخوانند سنگ باز می شود مریضی که تمام اطباء او را جواب کرده اند شفا می گیرد حتی اجل محتوم چند روزی عقب می افتد.

726 - جهت شفای هر دردی:

جهت شفای هر دردی و حل هر مشکلی هفت مرتبه آیات آخر سوره حشر را با خواندن اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم خوانده شود مجرب است.

727 - جهت دفع امراض شدید:

جهت دفع امراض شدید بنویسند و بر بازوی مریض ببندند سوره حمد و سوره قل هو الله احد و معوذتین.