فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

723 - دفع هر درد از اعضای بدن:

هر عضوی که درد می کند، آیه قال من یحیی العظام و هی رمیم را بر قدری روغن زیتون، چهل بار بخواند و از آن روغن محل درد را چرب کند.

724 - دفع امراض:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر مؤمنی که علتی (ناراحتی و مرضی) داشته باشد، دست بر موضع درد گذاشته و با خلوص نیت بگوید: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین **اسراء / آیه 82.*** حق تعالی او را شفا عنایت می فرماید.

725 - جهت شفای مریضی:

جهت شفای مریضی 100 آیه از قرآن خوانده و بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه محسوب می شود سپس 7 مرتبه یا الله گفته شود، حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرمایند اگر این دستور را به سنگ بخوانند سنگ باز می شود مریضی که تمام اطباء او را جواب کرده اند شفا می گیرد حتی اجل محتوم چند روزی عقب می افتد.