فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

722 - سیره ائمه معصومین (علیه السلام):

یکی از ائمه (علیه السلام) فرمود: هر وقت بیمار می شوم، هفتاد بار سوره حمد را می خوانم و بهبود می یابم. اگر باور ندارید خودتان آزمایش کنید و شک نکنید.

723 - دفع هر درد از اعضای بدن:

هر عضوی که درد می کند، آیه قال من یحیی العظام و هی رمیم را بر قدری روغن زیتون، چهل بار بخواند و از آن روغن محل درد را چرب کند.

724 - دفع امراض:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر مؤمنی که علتی (ناراحتی و مرضی) داشته باشد، دست بر موضع درد گذاشته و با خلوص نیت بگوید: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین **اسراء / آیه 82.*** حق تعالی او را شفا عنایت می فرماید.