فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

721 - شفا در سوره حمد:

پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فاتحه الکتاب شفاء من کل داء این سوره، شفا بخش هر درد و بیماری است.

722 - سیره ائمه معصومین (علیه السلام):

یکی از ائمه (علیه السلام) فرمود: هر وقت بیمار می شوم، هفتاد بار سوره حمد را می خوانم و بهبود می یابم. اگر باور ندارید خودتان آزمایش کنید و شک نکنید.

723 - دفع هر درد از اعضای بدن:

هر عضوی که درد می کند، آیه قال من یحیی العظام و هی رمیم را بر قدری روغن زیتون، چهل بار بخواند و از آن روغن محل درد را چرب کند.