فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

718 - شفا از بیماری:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که بیمار گردد و یا بلا و سختی بر او وارد شود و در بیماری و سختی سوره اخلاص را نخواند و از خدا عافیت و شفای خود را نخواهد و بمیرد اهل آتش است.

719 - دعای مستجاب و رفع اندوه و بیماری:

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: این دعای ذو النون است لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین **انبیاء / آیه 87.*** هیچ مسلمانی خدای سبحان را به این آیه نخواند مگر آن که دعای او مستجاب می شود.
و منقول است که هر بیماری چهل مرتبه این آیه شریفه را بخواند، اگر از دنیا ثواب شهید به او داده می شود و اگر بهتر شود، گناهان او آمرزیده می شود.

720 - هراس بیماری:

در کتاب فقه الرضا به نقل از امام هفتم (علیه السلام) آمده است: هر گاه بیمار گشتید و از آن بیماری در بیم و هراس بودید، سوره انعام را تلاوت کنید که مشکلی نخواهی داشت.