فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

716 - حرز درد و ناراحتی:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)می فرماید: هرکس سوره ناس را به وقت خواب بخواند در حرز خداوند تعالی قرار می گیرد تا صبح شود و این سوره حرزی از هر درد و ناراحتی و آفت است و برای کسی که آن را تلاوت می کند شفاست.

717 - تأثیر تلاوت حمد:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: چنانچه سوره حمد را هفتاد بار بر مرده ای بخوانید و زنده شود، تعجبی ندارد.

718 - شفا از بیماری:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که بیمار گردد و یا بلا و سختی بر او وارد شود و در بیماری و سختی سوره اخلاص را نخواند و از خدا عافیت و شفای خود را نخواهد و بمیرد اهل آتش است.