فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

710 - جهت رهایی از پادرد:

در حدیث آمده است برای رفع درد پا و شفای آن، این آیات سوره فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا * لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما * و ینصرک الله نصرا عزیزا * هو الذی انزل السکینه فی قلوب المومنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السموات والارض و کان الله علیما حکیما * لیدخل المومنین و المومنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عنده الله فوزا عظیما * و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دآئره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعدلهم جهنم و ساءت مصیرا * ولله جنود السموات و الارض و کان الله عزیزا حکیما را بخواند، ان شاء الله شفا می یابد.

711 - جهت رفع درد شکم:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده است که جهت رفع درد شکم سوره مبارکه حجرات را هفت مرتبه بخوانند.

712 - جهت سردرد:

جهت سردرد و به سر ببندند این آیه را الم تر الی ربک کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا.