فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

705 - روشن شدن چشم:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: برای بینا شدن چشم کور، سوره ق در هفت جمعه و هر جمعه سه مرتبه خوانده شود.

706 - رسیدن به عافیت و یقین:

در کتاب خواص القرآن از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: هرکس سوره انشراح را بخواند خداوند به او یقین و عافیت عطا می فرماید، هرکس این سوره را برای درد سینه بخواند و یا برای آن بنویسد خداوند تعالی او را شفا می دهد.

707 - خواص سوره ق:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: هرکس سوره ق را قرائت نماید، خداوند لحظات جان کندن را بر او آسان می گرداند و اگر این سوره نوشته شده و کسی که به بیماری صرع مبتلا می باشد، آن را همراه خود نگه دارد، شفا می یابد و از شر شیطان در امان می ماند و اگر این سوره نوشته شده و سپس آن را به آب شسته و از آن به زنی که شیرش کم شده بدهند، شیرش زیاد می شود.