فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

704 - شفای سینه ها:

امام صادق (علیه السلام) از قول پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند که: مردی شکایت از درد سینه می کرد، حضرت فرمودند: شفاء بجوی از قرآن که خداوند فرمود؛ قرآن شفای آن چه در سینه هاست می باشد.

705 - روشن شدن چشم:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: برای بینا شدن چشم کور، سوره ق در هفت جمعه و هر جمعه سه مرتبه خوانده شود.

706 - رسیدن به عافیت و یقین:

در کتاب خواص القرآن از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: هرکس سوره انشراح را بخواند خداوند به او یقین و عافیت عطا می فرماید، هرکس این سوره را برای درد سینه بخواند و یا برای آن بنویسد خداوند تعالی او را شفا می دهد.