فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

703 - درمان هر درد:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود، بجز قرآن از چیز دیگر شفاء مجو، که قرآن درمان هر دردی است.

704 - شفای سینه ها:

امام صادق (علیه السلام) از قول پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند که: مردی شکایت از درد سینه می کرد، حضرت فرمودند: شفاء بجوی از قرآن که خداوند فرمود؛ قرآن شفای آن چه در سینه هاست می باشد.

705 - روشن شدن چشم:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: برای بینا شدن چشم کور، سوره ق در هفت جمعه و هر جمعه سه مرتبه خوانده شود.