فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

702 - طلب شفا از قرآن:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): من لم یستشف بالقرآن فلا شفاه الله.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس به قرآن شریف شفاء نجوید خدایش شفاء ندهد.

703 - درمان هر درد:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود، بجز قرآن از چیز دیگر شفاء مجو، که قرآن درمان هر دردی است.

704 - شفای سینه ها:

امام صادق (علیه السلام) از قول پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند که: مردی شکایت از درد سینه می کرد، حضرت فرمودند: شفاء بجوی از قرآن که خداوند فرمود؛ قرآن شفای آن چه در سینه هاست می باشد.