فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

701 - دوای دردها:

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: برای دردهایتان از قرآن شفا طلب کنید و برای مشکلاتتان از آن کمک بگیرید؛ زیرا در قرآن شفای بزرگ ترین دردهاست: درد کفر، نفاق و گمراهی.

702 - طلب شفا از قرآن:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): من لم یستشف بالقرآن فلا شفاه الله.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس به قرآن شریف شفاء نجوید خدایش شفاء ندهد.

703 - درمان هر درد:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود، بجز قرآن از چیز دیگر شفاء مجو، که قرآن درمان هر دردی است.