فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

700 - بهترین داستان ها و شفای دردها:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم را نیکو تلاوت کنید؛ زیرا قرآن بهترین داستان ها است و از قرآن شفاء بجویید که درمان (درد) سینه ها است، از نور خاموش ناشدنی خدا و وجهی که کهنه و پوشیده نمی شود پیروی کنید، و به فرمانش گردن نهید.

701 - دوای دردها:

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: برای دردهایتان از قرآن شفا طلب کنید و برای مشکلاتتان از آن کمک بگیرید؛ زیرا در قرآن شفای بزرگ ترین دردهاست: درد کفر، نفاق و گمراهی.

702 - طلب شفا از قرآن:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): من لم یستشف بالقرآن فلا شفاه الله.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس به قرآن شریف شفاء نجوید خدایش شفاء ندهد.