فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

698 - عمل به قرآن:

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا قرآن نور آشکار و ریسمان محکم و شفا بخش از بیماری ها و بزرگ ترین فضیلت و سعادت است. کسی که از قرآن شفا خواهد، به او شفا خواهد داد.

699 - شفای سودمند، داروی فرخنده:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بر شما باد به قرآن! که شفای سودمند است و داروی فرخنده.

700 - بهترین داستان ها و شفای دردها:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم را نیکو تلاوت کنید؛ زیرا قرآن بهترین داستان ها است و از قرآن شفاء بجویید که درمان (درد) سینه ها است، از نور خاموش ناشدنی خدا و وجهی که کهنه و پوشیده نمی شود پیروی کنید، و به فرمانش گردن نهید.