فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

696 - رحمت:

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین.
و ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنیم (ولی) ستمگران را جز زیان نمی افزاید**اسراء / 82.***.

697 - بهار دل ها:

قرآن را بیاموزید، زیرا که آن بهار دلهاست (یعنی چنانکه بهار زمین ها و درختان را حیات می بخشد قرآن هم دل ها را حیات بخش خواهد بود) و به نور آن طلب شفاء کنید، زیرا که آن شفاء سینه هاست.

698 - عمل به قرآن:

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا قرآن نور آشکار و ریسمان محکم و شفا بخش از بیماری ها و بزرگ ترین فضیلت و سعادت است. کسی که از قرآن شفا خواهد، به او شفا خواهد داد.