فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

695 - قرآن، بهترین دارو:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین دارو قرآن است.

696 - رحمت:

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین.
و ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنیم (ولی) ستمگران را جز زیان نمی افزاید**اسراء / 82.***.

697 - بهار دل ها:

قرآن را بیاموزید، زیرا که آن بهار دلهاست (یعنی چنانکه بهار زمین ها و درختان را حیات می بخشد قرآن هم دل ها را حیات بخش خواهد بود) و به نور آن طلب شفاء کنید، زیرا که آن شفاء سینه هاست.