فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سوم: شفا و درمان:

695 - قرآن، بهترین دارو:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین دارو قرآن است.

696 - رحمت:

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین.
و ما آنچه را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنیم (ولی) ستمگران را جز زیان نمی افزاید**اسراء / 82.***.