فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

694 - این آیه مرا پریشان کرد:

صفوان جمال می گوید: بین امام صادق (علیه السلام) و عبد الله بن حسن (علیه السلام)، سخنی به تندی به میان آمد به گونه ای که سر و صدا بلند شد و مردم اجتماع کردند و شب بود، آنها با این وضع، از هم جدا شدند (گویا عبدالله می خواست از امام صادق (علیه السلام) برای پسرش محمد بن عبدالله بیعت برای قیام بر ضد طاغوت زمان بگیرد، ولی امام صادق (علیه السلام) به جهت بعضی مسائل، حاضر به آن بیعت نبودند).
صفوان می گوید: صبح آن شب برای انجام کاری، از خانه بیرون آمدم، دیدم امام صادق (علیه السلام) در خانه عبد الله بن حسن (علیه السلام) ایستاده است و می فرماید: ای کنیز به ابو محمد (عبد الله بن حسن) بگو بیاید. کنیز رفت و خبر داد، و عبدالله از خانه بیرون آمد، همین که چشمش به چهره امام صادق (علیه السلام) افتاد عرض کرد: ای اباعبدالله، چرا صبح زود به اینجا آمده ای امام صادق (علیه السلام) فرمود من دیشب آیه از قرآن را تلاوت کردم که آن آیه مرا پریشان ساخت. عبدالله پرسید کدام آیه؟ امام صادق (علیه السلام) فرمود: این آیه (21 سوره رعد):
والذین یصلون ما امرالله به ان یوصل و بخشون ربهم و یخافون سوء الحساب.
صاحبان اندیشه، کسانی هستند که پیوندهایی را که خداوند به آن امر کرده است برقرار می دارند و از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب (روز قیامت) بیم دارند. عبدالله بن حسن (علیه السلام) گفت: راست فرمودی، گویا این آیه را در کتاب خدا قرآن، هرگز نخوانده بودم. سپس دست بر گردن هم نهادند و گریه کردند.
به این ترتیب، امام صادق (علیه السلام) به آیه قرآن و دستور آن، احترام گذاشت، و با خواندن آن، پسر عموی خود عبدالله بن حسن را از خواب غفلت بیدار نمود و هر دو آشتی کردند.

بخش سوم: شفا و درمان:

695 - قرآن، بهترین دارو:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین دارو قرآن است.