فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

691 - به هر آیه ثواب صد شهید:

بهترین اذکار و ذکرهای زبانی قرآن خواندن است و آیات و اخبار در فضیلت قرآن بسیار است. در بحارالانوار و جامع الاخبار و لئالی الاخبار روایت کرده اند از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمودند:
یا سلمان علیک بقرائه القرآن فان قرائته کفاره للذنوب و ستر من النار و امان من العذاب.
ترجمه: ای سلمان بر تو باد به قرائت قرآن، به درستی که قرائت کردن آن کفاره گناهان می شود و از آتش نجات می دهد و قاری قرآن از عذاب خدا امان پیدا می کند.
1 - به هر آیه ثواب صد شهید برای او می نویسند.
2 - خداوند با نظر رحمت به سوی او نگاه می کند.
3 - به عدد هر آیه یک حور عطا می کند.
4 - ثواب سیصد و سیزده پیغمبری که تبلیغ رسالت کرده باشند، عطا می کند.
5 - مثل این است که تمام کتابهائی که بر انبیاء نازل شده و قرائت کرده باشند، عطا فرماید.
6 - بدن او را بر آتش حرام می گرداند.
7 - از جای خود حرکت نمی کند مگر این که خداوند او و پدر و مادرش را می آمرزد.

692 - فوائد تلاوت قرآن را دیدم:

پدرم در جوانی به من گفته بود: همه روزه لااقل نیم جزء قرآن با تدبر و توجه به معانی آن بخوان. من هم به این دستور عمل می کردم و زنگارهای آینه قلب خود را به وسیله تلاوت آیات قرآن شستشو می نمودم. اما فکر نمی کردم که تلاوت قرآن مجید این همه فائده داشته باشد، زیرا روزی که من و دوستم که صد در صد با من هم فکر بود و خواستیم با هم راه کمالات روحی را در پیش بگیریم و از استادی کمک خواستیم. استاد به دوستم گفت:
تو باید مدتها در مرحله توبه کار کنی تا بتوانی قدم به مراحل کمالات روحی بگذاری. دوستم از استاد خواست که برنامه ها را طوری تنظیم کند که ما هر دو با هم به پیش برویم، ولی استاد به او گفت: من در روح تو تاریکیهایی می بینم که مدتی طول می کشد تا آنها رفع شود ولی در این شخص چنین تاریکیهایی وجود ندارد. دوستم به استاد گفت: ما هر دو صد در صد با هم در اعمال و رفتار و اخلاقیات یکی هستیم او هرچه می کند من هم انجام می دهم.
استاد گفت: فکر نمی کنم این چنین باشد. به همین خاطر از من پرسیدند: آیا تو عبادت خاصی داری که تو را از آلودگیها پاک کرده و این چنین قلب تو را صاف نموده است؟
من با آن که نمی خواستم قرآن خواندن همه روزه خود را برای کسی بگویم ولی چون استاد امر کرد به آنها گفتم: بله، من همه روزه نیم جزء قرآن می خوانم. استاد گفت: همین است که تو نیازی به توبه با زحماتی که دوستت باید بکشد نداری. آن وقت استاد نسخه ای به دوستم برای توبه اش داد که فوق العاده پر زحمت بود. دوستم به استاد گفت:
اگر من از حالا تصمیم بگیرم که همه روزه یک جزء قرآن را بخوانم آیا نمی توانم خود را از آلودگیهای گناه پاک کنم؟
استاد گفت: تو باید همین نسخه را که من گفته ام انجام دهی تا بتوانی به مراحل کمالات روحی قدم بگذاری. اول آن که باید تو هم مثل رفیقت همه روزه نیم جزء لااقل قرآن بخوانی و بعد به دستوراتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ضمن روایتی بیان فرموده عمل کنی.

693 - قرآن طعام میهمانی است:

از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمودند:
القرآن مادبه الله فتعلموا مادبته ما استطعتم.
قرآن طعام میهمانی است که خداوند خوان آن را گسترده و مردم را دعوت فرموده، پس از این طعام به قدر قدرت خود بهره برداری کنید.
مأدبه طعامی است که برای عروسی و مجالس تهیه می شود.
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) قرآن را تشبیه به چنین طعامی فرموده، چون انواع و اقسام اغذیه روحی از معارف الهی و اخلاق انسانی و کمالات نفسانی و عبادات بدنی که موجب تکامل روح انسان و سعادت اخروی و رسیدن به فیوضات و نعم بهشتی است در این کتاب ذکر کرده و بر هرکس لازم است که از این خوان نعمت الهی به اندازه استطاعت و توانائی خود بهره ببرد.
و از حضرت سجاد و حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده:
هرکه حرف ظاهری از قرآن بیاموزد خداوند برای او ده حسنه بنویسد و ده گناه از نامه عمل او محو کند و ده درجه برای او بالا می برد.
سپس فرمود: نمی گویم که این ثوابها برای یاد گرفتن هر آیه از قرآن است، بلکه می گویم، برای یاد گرفتن هر حرفی مانند باء، تاء و مانند اینها است.