فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

690 - پاداش دنیوی و اخروی:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: ای سلمان، هرگاه مؤمن قرائت قرآن کند:
1 - خداوند درهای رحمت خود را به روی او باز می کند.
2 - به هر حرفی که از دهان او بیرون می آید خداوند ملکی خلق می کند که برای او تا روز قیامت تسبیح بگوید.
3 - بعد از تعلیم علم هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از قرائت قرآن نیست.
4 - بهترین اعمال نزد خدا قرائت قرآن است.
5 - باعث وسعت رزق است.
6 - باعث روشنائی خانه دنیا و خانه قبر است.
7 - باعث وسعت قبر می شود.
و کسی که قرآن خواندن را تعلیم فرزندش کند:
1 - گویا ده هزار مرتبه حج کرده باشد.
2 - گویا ده هزار عمره به جا آورده باشد.
3 - گویا ده هزار نفر از اولاد اسماعیل را آزاد کرده باشد.
4 - گویا ده هزار مرتبه جهاد کرده باشد.
5 - گویا ده هزار فقیر مسلمان را سیر کرده باشد.
6 - گویا ده هزار برهنه را پوشانیده باشد.
و خداوند برای او به هر حرفی:
1 - 10 حسنه می نویسد.
2 - 10 گناه را محو می کند.
3 - قرآن در قبر با او می باشد تا وقتی که محشور شود.
4 - باعث سنگینی میزان عملش می شود.
5 - مثل برق از صراط می گذرد.

691 - به هر آیه ثواب صد شهید:

بهترین اذکار و ذکرهای زبانی قرآن خواندن است و آیات و اخبار در فضیلت قرآن بسیار است. در بحارالانوار و جامع الاخبار و لئالی الاخبار روایت کرده اند از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمودند:
یا سلمان علیک بقرائه القرآن فان قرائته کفاره للذنوب و ستر من النار و امان من العذاب.
ترجمه: ای سلمان بر تو باد به قرائت قرآن، به درستی که قرائت کردن آن کفاره گناهان می شود و از آتش نجات می دهد و قاری قرآن از عذاب خدا امان پیدا می کند.
1 - به هر آیه ثواب صد شهید برای او می نویسند.
2 - خداوند با نظر رحمت به سوی او نگاه می کند.
3 - به عدد هر آیه یک حور عطا می کند.
4 - ثواب سیصد و سیزده پیغمبری که تبلیغ رسالت کرده باشند، عطا می کند.
5 - مثل این است که تمام کتابهائی که بر انبیاء نازل شده و قرائت کرده باشند، عطا فرماید.
6 - بدن او را بر آتش حرام می گرداند.
7 - از جای خود حرکت نمی کند مگر این که خداوند او و پدر و مادرش را می آمرزد.

692 - فوائد تلاوت قرآن را دیدم:

پدرم در جوانی به من گفته بود: همه روزه لااقل نیم جزء قرآن با تدبر و توجه به معانی آن بخوان. من هم به این دستور عمل می کردم و زنگارهای آینه قلب خود را به وسیله تلاوت آیات قرآن شستشو می نمودم. اما فکر نمی کردم که تلاوت قرآن مجید این همه فائده داشته باشد، زیرا روزی که من و دوستم که صد در صد با من هم فکر بود و خواستیم با هم راه کمالات روحی را در پیش بگیریم و از استادی کمک خواستیم. استاد به دوستم گفت:
تو باید مدتها در مرحله توبه کار کنی تا بتوانی قدم به مراحل کمالات روحی بگذاری. دوستم از استاد خواست که برنامه ها را طوری تنظیم کند که ما هر دو با هم به پیش برویم، ولی استاد به او گفت: من در روح تو تاریکیهایی می بینم که مدتی طول می کشد تا آنها رفع شود ولی در این شخص چنین تاریکیهایی وجود ندارد. دوستم به استاد گفت: ما هر دو صد در صد با هم در اعمال و رفتار و اخلاقیات یکی هستیم او هرچه می کند من هم انجام می دهم.
استاد گفت: فکر نمی کنم این چنین باشد. به همین خاطر از من پرسیدند: آیا تو عبادت خاصی داری که تو را از آلودگیها پاک کرده و این چنین قلب تو را صاف نموده است؟
من با آن که نمی خواستم قرآن خواندن همه روزه خود را برای کسی بگویم ولی چون استاد امر کرد به آنها گفتم: بله، من همه روزه نیم جزء قرآن می خوانم. استاد گفت: همین است که تو نیازی به توبه با زحماتی که دوستت باید بکشد نداری. آن وقت استاد نسخه ای به دوستم برای توبه اش داد که فوق العاده پر زحمت بود. دوستم به استاد گفت:
اگر من از حالا تصمیم بگیرم که همه روزه یک جزء قرآن را بخوانم آیا نمی توانم خود را از آلودگیهای گناه پاک کنم؟
استاد گفت: تو باید همین نسخه را که من گفته ام انجام دهی تا بتوانی به مراحل کمالات روحی قدم بگذاری. اول آن که باید تو هم مثل رفیقت همه روزه نیم جزء لااقل قرآن بخوانی و بعد به دستوراتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ضمن روایتی بیان فرموده عمل کنی.