فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

689 - صعود هزار درجه در بهشت:

یعقوب بن احمر می گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: من بدهکاری بسیار دارم و تا آن جا اندوه و پریشانی به دلم راه یافته که قرآن را از دستم ربوده است و فراموشم کرده، امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرآن، قرآن. راستی که یک آیه از قرآن و یک سوره از آن روز قیامت می آید تا هزار درجه بالا می رود؛ یعنی در بهشت و می گوید: اگر تو مرا با خود نگه داشته بودی، تو را به این مقام می رسانیدم.

690 - پاداش دنیوی و اخروی:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: ای سلمان، هرگاه مؤمن قرائت قرآن کند:
1 - خداوند درهای رحمت خود را به روی او باز می کند.
2 - به هر حرفی که از دهان او بیرون می آید خداوند ملکی خلق می کند که برای او تا روز قیامت تسبیح بگوید.
3 - بعد از تعلیم علم هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از قرائت قرآن نیست.
4 - بهترین اعمال نزد خدا قرائت قرآن است.
5 - باعث وسعت رزق است.
6 - باعث روشنائی خانه دنیا و خانه قبر است.
7 - باعث وسعت قبر می شود.
و کسی که قرآن خواندن را تعلیم فرزندش کند:
1 - گویا ده هزار مرتبه حج کرده باشد.
2 - گویا ده هزار عمره به جا آورده باشد.
3 - گویا ده هزار نفر از اولاد اسماعیل را آزاد کرده باشد.
4 - گویا ده هزار مرتبه جهاد کرده باشد.
5 - گویا ده هزار فقیر مسلمان را سیر کرده باشد.
6 - گویا ده هزار برهنه را پوشانیده باشد.
و خداوند برای او به هر حرفی:
1 - 10 حسنه می نویسد.
2 - 10 گناه را محو می کند.
3 - قرآن در قبر با او می باشد تا وقتی که محشور شود.
4 - باعث سنگینی میزان عملش می شود.
5 - مثل برق از صراط می گذرد.

691 - به هر آیه ثواب صد شهید:

بهترین اذکار و ذکرهای زبانی قرآن خواندن است و آیات و اخبار در فضیلت قرآن بسیار است. در بحارالانوار و جامع الاخبار و لئالی الاخبار روایت کرده اند از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمودند:
یا سلمان علیک بقرائه القرآن فان قرائته کفاره للذنوب و ستر من النار و امان من العذاب.
ترجمه: ای سلمان بر تو باد به قرائت قرآن، به درستی که قرائت کردن آن کفاره گناهان می شود و از آتش نجات می دهد و قاری قرآن از عذاب خدا امان پیدا می کند.
1 - به هر آیه ثواب صد شهید برای او می نویسند.
2 - خداوند با نظر رحمت به سوی او نگاه می کند.
3 - به عدد هر آیه یک حور عطا می کند.
4 - ثواب سیصد و سیزده پیغمبری که تبلیغ رسالت کرده باشند، عطا می کند.
5 - مثل این است که تمام کتابهائی که بر انبیاء نازل شده و قرائت کرده باشند، عطا فرماید.
6 - بدن او را بر آتش حرام می گرداند.
7 - از جای خود حرکت نمی کند مگر این که خداوند او و پدر و مادرش را می آمرزد.